PROTESTI 
vastarinnan historiaa

Protesti sisältää 21 tarinaa aktivismin historiasta.  Protesti on Antropology for Kids -verkoston tuotantoa (a4kids.org).

Kirja on osa Nuoret ja rohkeat – tarinoita aktivismista -hanketta,

jonka toteuttaa Suomen Rauhanpuolustajat yhteistyössä Rauhankasvatusinstituutin kanssa.